Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielka Nieszawka

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielka Nieszawka

Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 (Wielka Nieszawka) z dn. 8 lutego 2019 r.

Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 (Wielka Nieszawka) z dnia 8 lutego 2019 r. ws. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia Głosowania Nr 4 (Wielka Nieszawka), [...]

Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 (Wielka Nieszawka) z dn. 8 lutego 2019 r.

Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 (Wielka Nieszawka) z dnia 8 lutego 2019 r. ws. wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia Głosowania Nr 4 (Wielka Nieszawka), [...]

Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 (Wielka Nieszawka) z dn. 8 lutego 2019 r.

Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 (Wielka Nieszawka) z dnia 8 lutego 2019 r. ws. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 (Wielka [...]

Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 (Wielka Nieszawka) z dn. 8 lutego 2019 r.

Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 (Wielka Nieszawka) z dnia 8 lutego 2019 r. ws. wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 (Wielka Nieszawka), [...]

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Gm. Wielka Nieszawka [...]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkiej Nieszawce z dn. 24.01.2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkiej Nieszawce z dnia 24 stycznia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wielka Nieszawka zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dn. 14.01.2019 r. ws. kandydatów do komisji wyborczych w wyborach uzupełniających

Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych: do przeprowadzenia głosowania w obwodzie, do ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w wyborach [...]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu I ws. powołania terytorialnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do rady gminy

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkiej Nieszawce w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wielka Nieszawka zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dn. 18.12.2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 18 grudnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wielka Nieszawka zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka zd nia 11.12.2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dn. 11.12.2018 r. w sprawie okręgu wyborczego, jego  granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgi wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w związku z wyborami [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dn. 6 grudnia 2018 r. ws. zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wielka Nieszawka zarządzonych na [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dn. 6 grudnia 2018 r. ws. zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dn. 6 grudnia 2018 r. ws. zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dn. 6 grudnia 2018 r. ws. zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkiej Nieszawce w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wielka Nieszawka

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dn. 6 grudnia 2018 r. ws. zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkiej Nieszawce w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wielka Nieszawka zarządzonych ba dzień 10 lutego [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2018 r.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej zarządzenia nr 526/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy [...]

metryczka