Strona główna

Strona główna

UWAGA!!! Strona BIP, na której się znajdujesz jest stroną archiwalną!!!
Od 08.04.2021 r. wszystkie aktualne treści publikowane są na nowej stronie BIP:

Nowy BIP


Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul.Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 / 678-12-12, 56 / 678-10-93

fax 56 / 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

www.wielkanieszawka.pl

bip.wielkanieszawka.pl

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na
http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/?cid=355&bip_id=5727

____________________________________________________________________

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:00 - 15:00
wtorek  8:00 - 16:00
środa 7:00 - 15:00
czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Gminy Wielka Nieszawka

poniedziałek 7:00 - 13:30
wtorek 8:00 - 15:30
środa 7:00 - 13:30
czwartek 7:00 - 13:30
piątek 7:00 - 12:30
_________________________________________________________________________

WÓJT GMINY

Krzysztof Czarnecki

tel. 56 / 678-12-12, 56 / 678-10-93
Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych, skarg i  wniosków
w każdy wtorek w godz. 8ºº do 16ºº

________________________________________________________________________

SEKRETARZ GMINY

Iwona Głowacka

tel. 56 / 678-12-12, 56 / 678-10-93, wew. 21

e-mail: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl

________________________________________________________________________

SKARBNIK GMINY, KIEROWNIK REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Monika Szczerkowska

tel. 56 / 678-12-12, 56 / 678-10-93, wew. 23
e-mail: 
skarbnik@wielkanieszawka.pl

__________________________________________________________________________

KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI  I TRANSPORTU

Sławomir Błach

tel. 56 / 678-12-12, 56 / 678-10-93, wew. 24
e-mail: inwestycje@wielkanieszawka.pl

__________________________________________________________________________

KIEROWNIK REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Iwona Głowacka

e-mail: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl


__________________________________________________________________________

KIEROWNIK REFERATU EDUKACJI, SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

Ewa Wróblewska-Kucharska

tel. 56 / 678-12-12, 56 / 678-10-93, wew. 28
e-mail: kier.edu.prom@wielkanieszawka.pl

__________________________________________________________________________

KIEROWNIK REFERATU UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI ODPADAMI

Marian Wojciul

tel. 56 / 678-12-12, 56 / 678-10-93, wew. 33
e-mail: komunalne@wielkanieszawka.pl

___________________________________________________________________________

ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

Agnieszka Wąsikowska

tel. 56 / 678-12-12, 56 / 678-10-93, wew. 25
e-mail: usc@wielkanieszawka.pl

___________________________________________________________________

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, AWARIE SIECI WOD-KAN

- w dni powszednie do godziny 15:00 - tel 56/678-12-40
- po godzinach pracy Urzędu oraz w dni wolne
- 608-175-456 lub 56/678-12-40.

PŁATNOŚCI W GMINIE WIELKA NIESZAWKA

Wpłaty z tytułu podatków lokalnych, a w szczególności za:

podatek od nieruchomości

podatek od środków transportowych

podatek rolny

podatek leśny


Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej,  a w szczególności za:

pełnomocnictwo

wydanie zaświadczenia

wydanie odpisów aktów z USC


Wpłaty za:

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności

za zajęcie pasa drogowego

dzierżawę gruntów Gminy

za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

udostępnienia danych z ewidencji ludności

zezwolenie na sprzedaż alkoholu

należy wnosić na konto: 68 1160 2202 0000 0000 6090 3261  Bank Millennium


Wpłaty za:

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci):

należy wnosić na konto: 54 1160 2202 0000 0004 5256 7009

opłaty z tytułu wody i ścieków:

należy wnosić na konto: 22-1160-2202-0000-0002-4281-9150

opłaty za wadium i zabezpieczenia:

należy wnosić na konto: 33 1160 2202 0000 0000 6090 3309
Rachunek Depozytowy Bank Millenium


DANE DO FAKTURY VAT:

NABYWCA:                            

Gmina Wielka Nieszawka                  

ul. Toruńska 12, Wielka Nieszawka             

87-165 Cierpice

NIP: 8792593680  

ODBIORCA:

Urząd Gminy Wielka Nieszawka

ul. Toruńska 12, Wielka Nieszawka

87-165 Cierpice  


Klauzula RODO - obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji (140kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Administrator (13 grudnia 2002)
Opublikował: Administrator (13 grudnia 2002, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Kamil Maliszewski (30 marca 2022, 11:39:25)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 389736