Mapa Biuletynu

 NASZA GMINA
  · Dane statystyczne
  · Lokalizacja
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Strategia rozwoju
  · Związki i Stowarzyszenia
  · Plan Rozwoju Lokalnego
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Rada Gminy
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Skład Rady
  · · · kadencja 2010-2014
  · · · kadencja 2014-2018
  · · · - kadencja 2018-2023
  · · Komisje
  · · · kadencja 2006-2010
  · · · kadencja 2010-2014
  · · · kadencja 2014-2018
  · · · kadencja 2018-2023
  · · Wnioski i opinie komisji
  · · Wnioski interpelacje radnych
  · · Sesje Rady
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019
  · · · 2020
  · · Posiedzenia Komisji
  · · Transmisje z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka
  · Wójt Gminy
  · · Dane kontaktowe
  · · Podstawowe zadania
  · · Uprawnienia
  · · Obwieszczenia
  · · · rok 2007
  · · · rok 2008
  · · · rok 2009
  · · · rok 2010
  · · · rok 2011
  · · · rok 2012
  · · · rok 2013
  · · · rok 2014
  · · · rok 2015
  · · · rok 2016
  · · · rok 2017
  · · 2016
  · Urząd Gminy
  · · Podstawowe dane
  · · Kompetencje referatów
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Skarbnik
  · · Sekretarz
  · · Regulamin wynagradzania
  · · Regulamin służby przygotowawczej
  · · Regulamin ocen pracowniczych
  · · Kodeks Etyki
  · Jednostki organizacyjne
  · Sołectwa
  · · rok 2007
  · · 2011
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2019
 AKTUALNOŚCI
  · Aktualności
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
  · Ogłoszenia i komunikaty
  · WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  · Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielka Nieszawka
  · WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
  · Wybory ławników 2020-2023
  · Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r.
  · Informacje publiczne 2019 r
  · Wybory Prezydenta RP w 2020 r.
 RODO
  · Klauzula informacyjna RODO
  · · RODO - EWIDENCJA LUDNOŚCI
  · · RODO-GOSPODARKA GRUNTAMI,GEODEZJA
  · · RODO-ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  · · RODO - OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO, WODY
  · · RODO - INWESTYCJE, TRANSPORT
  · · RODO -GOSPODARKA ODPADAMI
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Wykaz spraw
  · Sposób załatwiania
  · Rejestry i ewidencje
  · · Rejestr skarg i wniosków
  · · Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · · · 2019
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały Rady Gminy
  · · Uchwały Rady
  · · · 2004
  · · · 2005
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019
  · · · 2020
  · Stanowiska Rady Gminy
  · · rok 2007
  · · rok 2008
  · · rok 2009
  · · rok 2010
  · · rok 2011
  · · rok 2012
  · · rok 2013
  · · rok 2014
  · · rok 2015
  · · rok 2016
  · · 2017
  · · rok 2018
  · · rok 2019
  · · rok 2020
  · Protokoły
  · · Z sesji Rady gminy
  · · · rok 2007
  · · · rok 2008
  · · · rok 2009
  · · · rok 2010
  · · · rok 2011
  · · · rok 2012
  · · · rok 2013
  · · · rok 2014
  · · · rok 2015
  · · · rok 2016
  · · · rok 2017
  · · · rok 2018
  · · · rok 2019
  · · · rok 2020
  · · Z posiedzeń komisji Rady
  · · · rok 2007
  · · · rok 2008
  · · · rok 2009
  · · · rok 2010
  · · · rok 2011
  · · · rok 2012
  · · · rok 2013
  · · · rok 2014
  · · · rok 2015
  · · · rok 2016
  · · · rok 2017
  · · · rok 2018
  · · · rok 2019
  · Opłaty i podatki
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · Inne dokumenty
  · Ochrona środowiska
  · · Ogłoszenia i komunikaty
  · · Publicznie dostępny wykaz danych o dokum. zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  · · · Ochrona Przyrody (DRZEWA)
  · · · Zezwolenia na prowadzenie działalności (zbieranie i odzysk odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych)
  · · · Karty informacyjne
  · · · · dla wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  · · · · dla raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  · · · · dla postanowień i decyzji dotyczących środowiskowych uwarunkowań
  · · · Inne
  · · · Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
  · · · · Obwieszczania_MPZP
  · · · · Karty informacyjne
  · · · · Pozostałe informacje
  · · Rejestr działalności regulowanej
  · · · INFORMACJE O ŚRODOWISKU
  · Rolnictwo - Łowiectwo
  · Zarządzenia wójta
  · · 2005
  · · 2004
  · · 2006
  · · 2007
  · · 2008
  · · 2009
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · Oświadczenia majątkowe radnych
  · · oświadczenia_koniec kadencji 2010_2014
  · · oświadczenia za rok 2014
  · · oświadczenia_początek kadencji 2014_2018
  · · oświadczenia za rok 2015
  · · oświadczenia za rok 2016
  · · oświadczenia za rok 2017
  · · Oświadczenia majątkowe za rok 2018_koniec kadencji 2014-2018
  · · Oświadczenia majątkowe za rok 2018_rozpoczęcie kadencji 2018-2023
  · · oświadczenia za rok 2018
  · · oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2019
  · · Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2020
  · · oświadczenia za rok 2019
  · Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
  · · oświadczenia_koniec kadencji 2010_2014
  · · oświadczenia za rok 2014
  · · oświadczenia_początek kadencji 2014_2018
  · · oświadczenia złożone w trakcie roku 2015
  · · oświadczenia za rok 2015
  · · oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2016
  · · oświadczenia za rok 2016
  · · oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2017
  · · Oświadczenia majątkowe złozone w trakcie roku 2018
  · · oświadczenia za rok 2017
  · · oświadczenia za 2018 rok
  · · oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2019
  · · oświadczenia za rok 2019
 PRACA W URZĘDZIE
  · 2020
 FINANSE GMINY
  · Budżet
  · · Zasady finansowania
  · · · 2014
  · · rok 2009
  · · rok 2010
  · · rok 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
  · Majątek gminy
  · Dług publiczny
  · Realizacja inwestycji
  · Oferty inwestycyjne
  · ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  · Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  · Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  · Zamówienia publiczne do 30.000 Euro
  · · 2019
  · · 2020
  · Przesyłanie faktur drogą elektroniczną
 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  · Aktualności
  · · Zmiana kryteriów dochodowych w pomocy społecznej
  · · Podwyższenie kryteriów dochodowych w pomocy społecznej
  · Struktura organizacyjna GOPS
  · Pomoc Społeczna
  · Praca w GOPS
  · · 2014
  · · 2016
  · · Praca2016
  · · 2017
  · · -2019
  · · 2020
  · KARTA DUŻEJ RODZINY
  · RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  · SPRAWOZDANIA
  · · - za 2018r.
  · · - za 2019 r.
 Deklaracja dostępności