Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 1858)

Data: 2020-10-20 16:00:32
Autor: Magdalena Żbikowska

przetarg nieograniczony

Zmiana treści siwz.


Data: 2020-10-16 12:40:00
Autor: Sławomir Błach

Data: 2020-10-16 12:06:28
Autor: Sławomir Błach

Data: 2020-10-16 10:20:48
Autor: Sławomir Błach

Data: 2020-10-16 10:13:06
Autor: Sławomir Błach

Data: 2020-10-16 10:05:44
Autor: Sławomir Błach

Data: 2020-10-16 10:04:08
Autor: Sławomir Błach

przetarg nieograniczony

Poprawka oczywistej omyłki pisarskiej.


Data: 2020-10-14 10:52:32
Autor: Sławomir Błach

przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Data: 2020-10-14 10:46:04
Autor: Sławomir Błach

Data: 2020-10-13 12:25:20
Autor: Sławomir Błach

Data: 2020-10-13 12:25:10
Autor: Sławomir Błach

Data: 2020-10-13 12:25:06
Autor: Sławomir Błach

przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2020-10-13 11:52:01
Autor: Sławomir Błach

przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Data: 2020-10-12 11:21:22
Autor: Sławomir Błach

przetarg nieograniczony

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty


Data: 2020-10-08 13:53:42
Autor: Sławomir Błach

przetarg nieograniczony

Zestawienie ofert.


Data: 2020-10-06 12:51:24
Autor: Sławomir Błach

przetarg nieograniczony

Zbiorcze zestawienie ofert.


Data: 2020-10-05 14:11:37
Autor: Sławomir Błach

przetarg nieograniczony

Wyjaśnienie treści SIWZ.


Data: 2020-10-01 09:45:09
Autor: Sławomir Błach

przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / zmiana treści siwz


Data: 2020-09-30 14:47:26
Autor: Sławomir Błach

przetarg nieograniczony

Zmiana terminu składania ofert.


Data: 2020-09-30 13:49:44
Autor: Sławomir Błach
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 1858)