Majątek gminy.

MAJĄTEK GMINY - wartość 77.187.181,00 zł

1. BUDYNKI I BUDOWLE - wartość 59.637.982,00 zł

(obiekty Urzędu oraz garaż z placem manewrowym;  budynek Ośrodka Kultury z kontenerami, boiskiem sportowym "Orlik" i parkingiem; cmentarz wojenny z budynkiem gospodarczym; wiaty przystankowe z zatokami; drogi asfaltowe z chodnikami oraz mostki i ścieżki rowerowe; place zabaw; oczyszczalnia ścieków; sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami; sieć wodociągowa wraz z przyłączami; oświetlenie ulic; CSiR - część basenowa).

2. ŚRODKI TRANSPORTU - wartość 620.744,00 zł (samochód osobowy z przyczepką; autobus szkolny AUTOSAN; ciągniki rolnicze z osprzętem; przyczepy; samochód LUBLIN).

3. MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE - wartość 3.133.140,00 zł (kosiarka; urządzenie wysokociśnieniowe; wóz asenizacyjny, pompa do wody; przecinarka, piaskarka, pług i dmuchawa do śniegu, zamiatarka; aparat tłoczny, agregat, miernik inst. elektrycznej; komputery, drukarki, kserokopiarki, fax, zestaw konferencyjny; garaż, alarm i kotły co itp.; instalacja grzewcza CSiR).

4. ŚRODKI TRWAŁE W ZARZĄDZENIE - wartość 7.604.453,00 zł
(budynki szkolne w Cierpicach wraz z obiektami towarzyszącymi: sale, boiska, parking; urządzenia tech. w szkołach w Cierpicach; budynki szkolne w Małej Nieszawce, w tym sala gimnastyczna; urządzenia tech. w szkole w Małej Nieszawce)

5. GRUNTY - wartość 6.190.862,00 zł (użytkowanie wieczyste; grunty budowlane; grunty pod drogami; grunty rolne).

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Maria Rumińska (21 lipca 2003)
Opublikował: Maria Ruminska (21 lipca 2003, 13:51:18)

Ostatnia zmiana: Ewa Wróblewska-Kucharska (1 października 2012, 09:39:46)
Zmieniono: stan na 31.12.2011 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11704