2007

2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

2007

Zarzadzenie Nr 52/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 52/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 29.08.2007r. w sprawie: “Remont odcinka ulicy Wodociągowej w Małej Nieszawce (dz. nr 294, 456/3, 456/4, 541/1, 541/2) gm. Wielka Nieszawka.   zarządzam, co [...]

Zarzadzenie Nr 51/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dni 28 sierpnia 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 51/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.08.2007r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Przebudowa ulicy Przemysłowej w Wielkiej Nieszawce, odcinek [...]

Zarządzenie Nr 50/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 sierpnia 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 50/V /2007 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 27.08.2007 ROKU. W sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Na podstawie art.30 ust.2.pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. [...]

Zarządzenie nr 49/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 sierpnia 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 49/V/2007 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 27.08. 2007   w sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie nr 48/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 sierpnia 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 48/V/2007 wójta gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie: powołania komisji w celu dokonania okresowej kontroli obiektów szkół na terenie gminy w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków [...]

Zarządzenie Nr 46/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 sierpnia 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 46/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8.08. 2007 r.   w sprawie: powołania komisji w celu dokonania przeglądu pogwarancyjnego na zadaniu pn. “Modernizacja drogi gminnej ul. Pięknej w Wielkiej Nieszawce” [...]

Zarządzenie Nr 45/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 sierpnia 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 45/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8.08. 2007 r.   w sprawie: powołania komisji w celu dokonania przeglądu pogwarancyjnego na zadaniu pn. “Modernizacja drogi gminnej ul. Nowa w Małej Nieszawce” [...]

Zarządzenie Nr 44/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 sierpnia 2007 rpku.

ZARZĄDZENIE NR 44/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8.08. 2007 r.   w sprawie: powołania komisji w celu dokonania przeglądu pogwarancyjnego na zadaniu pn. “Modernizacja drogi gminnej ul. Przemysłowa w Małej Nieszawce” [...]

Zarządzenie Nr 43/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 sierpnia 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 43/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8.08. 2007 r.   w sprawie: powołania komisji w celu dokonania przeglądu pogwarancyjnego na zadaniu pn. “Budowa ścieżki rowerowej w obrębie drogi łączącej ul. Prostą [...]

Zarządzenie Nr 42/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 sierpnia 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 42/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 01.08. 2007 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami [...]

Zarządzenie Nr 41/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 lipca 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 41/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27.07. 2007 r.   w sprawie powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. “Wykonanie [...]

Zarzadzenie Nr 40/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 lipca 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 40/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27.07. 2007 r.   w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Dostawa i montaż urządzeń zabawowych ul. Topolowa [...]

Zarządzenie Nr 38/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 czerwca 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 38/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.06. 2007 r.   w sprawie powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego p.n. “Wykonanie przebudowy ul. Przemysłowej w Wielkiej [...]

Zarządzenie Nr 37/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 czerwca 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 37/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15.06. 2007 r.   w sprawie powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego p.n. “Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami [...]

Zarzadzenie Nr 36/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 czerwca 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 36/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13.06. 2007 r.   w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Przebudowa odcinka ul. Wałowej (dz. nr 32) w Małej [...]

Zarządzenie Nr 35/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 czerwca 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 35/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13.06. 2007 r. w sprawie: powołania komisji w celu dokonania przeglądu pogwarancyjnego na zadaniu pn. “Modernizacja ul. Leśnej w Małej Nieszawce, odcinek od km 0+000 do km [...]

Zarzadzenie Nr 34/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 czerwca 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 34/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12.06. 2007 r. w sprawie powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego p.n. “Remont odcinka ul. Wodociągowej w Małej Nieszawce (dz. nr 294, [...]

Zarządzenie Nr 33/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 czerwca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 33/V/2007 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA  Z DNIA 11 CZERWCA 11 CZERWCA 2007 R.   w sprawie: powołania kierownika kolonii letnich w roku 2007 dla dzieci z terenu gminy Wielka Nieszawka § 1. W związku z [...]

Zarządzenie nr 32/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 maja 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 32/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 maja 2007 r.   w sprawie: powierzenia funkcji kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce. Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach [...]

Zarzadzenie Nr 31/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29maja 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 31/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29. 05. 2007 r.   W sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Na podstawie art. 30 ust. 2.pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. [...]

Zarządzenie Nr 30/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 maja 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 30/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29. 05. 2007 r.   W sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Na podstawie art. 30 ust. 2.pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 [...]

Zarzadzenie nr 31a/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 maja 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 31a/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 maja 2007 r.   w sprawie: odwołania z funkcji kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce. Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o [...]

Zarzadzenie Nr 29/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 maja 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 29/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23.05.2007 r w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. “ Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej [...]

Zarządzenie nr 28/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17 maja 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 28 /V/ 2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego organizacji kolonii letnich dla [...]

Zarzadzenie Nr 27/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 maja 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 27/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14. 05. 2007 r. W sprawie: kontroli w podległych jednostkach sektora finansów publicznych.   Na podstawie art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach [...]

Zarządzenie Nr 14/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 maja 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 27/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14. 05. 2007 r.   W sprawie: kontroli w podległych jednostkach sektora finansów publicznych Na podstawie art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach [...]

Zarządzenie Nr 26/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 maja 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 26/ V/ 2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 08. 05. 2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o [...]

Zarządzenie Nr 25/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 maja 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 25/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 07.05. 2007 r.   w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z [...]

Zarzadzenie Nr 24/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 maja 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 24/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 07.05. 2007 r.   w  sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Zarządzenie Nr 23/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 kwietnia 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 23/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23.04.2007 r. w sprawie: ustalenia odpłatności za kolonie letnie w 2007 r. Na podstawie: art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

Zarządzenie nr 22/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 kwietnia 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 22 /V/ 2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego ubezpieczenia [...]

Zarządzenie Nr 21/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 kwietnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/V/2007 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 13 KWIETNIA 2007 R. w sprawie: sposobu i terminu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 20/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 kwietnia 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 20/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. “Przebudowa [...]

Zarzadzenie Nr 19/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 kwietnia 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 19/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 kwietnia 2007 r.   w sprawie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy oleju [...]

Zarządzenie nr 18/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 kwietnia 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 18 /V/ 2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy oleju [...]

Zarzadzenie Nr 17/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 17/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2007 r.   w sprawie: powołania komisji konkursowej na nazwę i projekt znaku graficznego Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce. Na podstawie punktu 9 [...]

Zarzadzenie Nr 16/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30marca 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 16/V/ 2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawkaz dnia 30. 03. 2007 r.   w sprawie: odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art. 4 (1) ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o [...]

Zarządzenie nr 17/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 17 /V/ 2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej na nazwę i projekt znaku graficznego Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce. Na podstawie punktu 9 [...]

Zarządzenie Nr 15a/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 marca 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 15a /V/ 2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. “ [...]

Zarządzenie nr 15/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2007 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 / V /2007 W Ó J T A  G M I N Y  W I E L K A  N I E S Z A W K A  z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie: powołania komisji do uporządkowania dokumentacji z wyborów do rad gmin, rad powiatów, [...]

Zarządzenie Nr 12/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 lutego 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 12/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22. 02. 2007 r. W sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Na podstawie art. 30 ust. 2.pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka Nr 11/V/2007 w sprawie ogłoszenia konkursu na nazwę i projekt znaku graficznego Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce

Zarządzenie Nr 11/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 luty 2007 r w sprawie: ogłoszenia konkursu na nazwę i projekt znaku graficznego Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarzadzenie Nr 10/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 lutego 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 10/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 luty 2007 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. “Sporządzenie projektu budowlanego na rozbudowę sieci [...]

Zarządzenie Nr 9/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 lutego 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 9/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawkaz dnia 8 luty 2007 r w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. “Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi, [...]

Zarzadzenie Nr 8/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka zdnia 26 stycznia 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 8/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26.01. 2007 r. w sprawie: powołania komisji w celu dokonania okresowej kontroli obiektów szkół na terenie gminy w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania [...]

Zarzadzenie nr 7/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie wymagań, jakie powinny sppełniać przedsiębiorstwa ubiegajace się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchom

ZARZĄRZENIE NR 7/V/2007 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 18 stycznia 2007 r.   w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od [...]

Zarządzenie Nr 6/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich

  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17 stycznia 2007 roku.   w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie [...]

Zarządzenie nr 5/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 stycznia 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 5 /V/ 2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakup paliw [...]

metryczka