Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2)

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 460/3; 460/4; 460/9)

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY o wydaniu decyzji nr OSŚ.622.1.2013 z dnia 10. września 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach,

                                         &nbs [...]

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zakupie i uruchomieniu linii do przetwórstwa przemiałów i aglomeratów w regranulaty tworzyw sztucznych w Małej Nieszawce

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania [...]

obwieszczenie o raporcie oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, działając na podstawie art. 29, art. 30, art. 33, w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu hotelowego w Cierpicach przy ul. Sosnowej

  OBWIESZCZENIE   Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz [...]

metryczka