wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu hotelowego w Cierpicach przy ul. Sosnowej


 
OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227)
 
informuje
 
że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zarejestrowano:
 
dla wniosków o wydanie decyzji
 
·     na karcie nr 2wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu hotelowego w Cierpicach przy ul. Sosnowej
 
Wniosek o wydanie decyzji

1 Numer wpisu w spisie kart : 2/2009
2 Zakres przedmiotowy wniosku:Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu hotelowego w Cierpicach przy ul. Sosnowej, na działkach nr 100/5, 100/26 (100/40 po podziale)
3 Znak sprawy ;OŚS 7624-2/09
4 Data złożenia 08.04.2009 r., uzupełniony 15.04.2009 r.
 5 Dane wnioskodawcy Halina Błaszczak, PPH AGROPOL s. c., ul. Sosnowa 14/18, 87-165 Cierpice
6. Wyszczególnienie załączników do wniosku: Karta informacyjna, mapa ewidencyjna, mapa wysokościowa, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  wypis z rejestru gruntów, potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej 7. Miejsce przechowywania Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce Ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice
 8 Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku: -
 9 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji: -
10 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: -
11 Uwagi: -

 

metryczka


Wytworzył: wójt (22 kwietnia 2009)
Opublikował: Jacek Mularz (22 kwietnia 2009, 11:16:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1178