Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zakupie i uruchomieniu linii do przetwórstwa przemiałów i aglomeratów w regranulaty tworzyw sztucznych w Małej Nieszawce

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 z późn. Zm.)

informuje

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zarejestrowano:

dla wniosków o wydanie decyzji

· na karcie nr 4 – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zakupie i uruchomieniu linii do przetwórstwa przemiałów i aglomeratów w regranulaty tworzyw sztucznych w Małej Nieszawce.

Wniosek o wydanie decyzji

1 Numer wpisu w spisie kart : 4/2009
2 Zakres przedmiotowy wniosku: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zakupie i uruchomieniu linii do przetwórstwa przemiałów i aglomeratów w regranulaty tworzyw sztucznych na działce nr 279/34 w Małej Nieszawce.
3 Znak sprawy: OŚS 7624-4/09
4 Data złożenia 06.08.2009 r., uzupełniony 20.08.2009 r.
5 Dane wnioskodawcy PTC Artur Szreder, ul. Poligraficzna 20 Krobia, 87-162 Lubicz
6. Wyszczególnienie załączników do wniosku: Karta informacyjna, kopia mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru gruntów, potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej 7. Miejsce przechowywania Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce Ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice
8 Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku: -
9 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji: -
10 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: -
11 Uwagi: -

metryczka


Wytworzył: wójt (24 października 2009)
Opublikował: Bartosz Szambelan (24 listopada 2009, 14:30:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 907