OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 460/3; 460/4; 460/9)


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Wielka Nieszawka

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

informuję

o przyjęciu przez Radę Gminy Wielka Nieszawka w dniu 26 lutego 2019 r. uchwały Nr V/24/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 460/3; 460/4; 460/9).

Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce oraz na stronie internetowej gminy.
 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) mgr Krzysztof Czarnecki

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wielka Nieszawka (28 lutego 2019)
Opublikował: Sławomir Błach (5 marca 2019, 13:37:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108