Publicznie dostępny wykaz danych o dokum. zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Publicznie dostępny wykaz danych o dokum. zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OSŚ.622.7.2013

Wielka Nieszawka, 23 kwietnia 2014 r. OSŚ.622.7.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dn. 22.01.14 o wyłożeniu projektów m.p.z.p wraz z niezbędną dokumentacją sprawy do publicznego wglądu

Wielka Nieszawka, 22 stycznia 2014 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenów [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o opiniach RDOŚ i PPIS oraz o opracowaniu ekofizjograficznym i prognozie oddziaływania na środowisko

Wielka Nieszawka, 7 stycznia 2013 RPI.6721.2.2013 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 21. ust 2. pkt. 5, 7 i 23 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wielka Nieszawka, 20 listopada 2013r. Wójt Gminy Wielka Nieszawka Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z art. 39 ust. 1 pktustawy z dnia 3 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- budowa i prowadzenie warsztatu mechaniki pojazdowej.

Wielka Nieszawka 14 października 2010 r OŚS 7624-7/10 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- budowa warsztatu stolarskiego, ul. Przemysłowa, Wielka Nieszawka

Wielka Nieszawka 23 lipca 2010 r. OŚS 7624-5/10 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- chodnik z drogą, ul. Pogodna

       Wielka Nieszawka 14 czerwca 2010 r. OŚS 7624-6/10 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Wielka Nieszawka 15 kwietnia 2010 r. OŚS 7624-2/10 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z [...]

metryczka