Związki i Stowarzyszenia

Związki i Stowarzyszenia

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radnych Gminy Wielka Nieszawka, podczas obrad XXXIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka dnia 27 kwietnia 2021 r. [...]

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego 10 marca 2021 r. przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021.

1. Informuję, że w ramach konkursu ofert nr 1/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021, do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce wpłynęły dwie oferty na realizację następujących zadań publicznych:1) [...]

Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13.04.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wielka Nieszawka

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. [...]

Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13.04.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wielka Nieszawka

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. [...]

Nabór kandydatów na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w roku 2021 w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłasza nabór kandydatów na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w roku 2021 w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.  1. W związku z [...]

Otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021

Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021.Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. [...]

Konsultacje - "Roczny Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2021".

Zapraszam do konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”, którego projekt został zamieszczony w załączeniu.Projekt jest również dostępny w formie papierowej [...]

Zaproszenie do konsultacji Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku

Zaproszenie do konsultacji Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku Zapraszam do konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka  z [...]

SZKOLENIA dotyczące finansowania projektów ze środków unijnych

  SZKOLENIA dotyczące finansowania projektów ze środków unijnych Serdecznie zapraszamy na szkolenia mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” zainteresowanych [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie"

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” to stowarzyszenie powołane z inicjatywy władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych z trzech podtoruńskich gmin: Wielka Nieszawka, Obrowo i Lubicz. Podstawowy cel [...]

metryczka