Zaproszenie do konsultacji Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku

Zaproszenie do konsultacji Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka

z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku


Zapraszam do konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka  z organizacjami pozarządowymi na rok 2014” którego projekt został zamieszczony w załączeniu. Projekt jest również dostępny w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w godzinach pracy Urzędu.

Po zapoznaniu się z projektem Programu organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), które działają na terenie Gminy Wielka Nieszawka mogą zgłaszać uwagi do ww. Programu.

Uwagi można zgłaszać:

- na piśmie na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, lub

- za pomocą poczty elektronicznej na adres: wlkniesz@wielkanieszawka.lo.pl, lub

- dostarczyć osobiście w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.

Uwagi można zgłaszać do dnia 28 marca 2014 r. Uwagi, które wpłyną po tej dacie nie będą uwzględnione.


Projekt programu (89kB) word

Wójt gminy


(-) Kazimierz Kaczmarekmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (26 lutego 2014)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (26 lutego 2014, 15:03:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 481