Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z późn. zm), informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i jego ochronie zarejestrowano:

  • Na karcie nr 1, pod pozycją 6/08 – projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka ( północna część wsi Mała Nieszawka).

Lp.

Projekt planu

1.

Numer wpisu

6/08

2.

Nazwa i zakres projektu planu

projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka - północna część wsi Mała Nieszawka

3.

Data sporządzenia projektu planu

czerwiec 2008r.

4.

Organ przedkładający projekt planu

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

5.

Organ zatwierdzający projekt planu

Rada Gminy Wielka Nieszawka

6.

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce,
ul. Toruńska 12, pok. 3

tel. kontaktowy: (56) 6781212

7.

Zastrzeżenie dotyczące udostępnienia informacji

--------------

 

  • Na karcie nr 2, pod pozycją 6/08 – prognozę oddziaływania na środowisko

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

1.

Numer wpisu

5/04

2.

Nazwa i zakres prognozy oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko, dotycząca projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka - północnej części wsi Mała Nieszawka

3.

Data sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

maj 2004r.

4.

Zamawiający wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

5.

Wykonawca prognozy oddziaływania na środowisko

Sławomir Flanz, Szczepan Burak,

Wiesław Tomaszewski, Antoni Pawski

6.

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce,
ul. Toruńska 12, pok. 3

tel. kontaktowy: (56) 6781212

7.

Zastrzeżenie dotyczące udostępnienia informacji

--------------

W terminie 21 dni licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. od 18.06.2008r. – każdy ma prawo do składania uwag i wniosków na adres Urzędu Gminy
w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, tel. konttaktowy: (56) 6781212.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (18 czerwca 2008)
Opublikował: Maria Ruminska (18 czerwca 2008, 12:44:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2288