2008

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

2008

Uchwała Nr XXXII/155/2009

UCHWAŁA Nr XXXII/155/2009 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA    z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Mała Nieszawka, okolica [...]

Uchwała Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA NR XXIV/119/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 29 grudnia 2008 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2009.       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 10 ustawy [...]

Uchwała Nr XXIV/120/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr XXIV/120/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2008 roku   w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych [...]

Uchwała Nr XXIII/118/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 listopada 2008 roku

Uchwała Nr XXIII/118/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 25 listopada 2008 roku   w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Czachorowskiego.            Na [...]

Uchwała Nr XXIII/117/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 listopada 2008 roku

Uchwała Nr XXIII/117/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 listopada 2008 roku   w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Wielkiej Nieszawce            Na podstawie [...]

Uchwała Nr XXIII/116/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 listopada 2008 roku

  Uchwała Nr XXIII/116/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 listopada 2008 roku   w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn. “Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Małej [...]

Uchwała Nr XXIII/115/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 listopada 2008 roku

  Uchwała NrXXIII/115/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 listopada 2008 roku   w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn. “Rozbudowa obiektu gminnego na cele [...]

Uchwała XXIII/114/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 listopada 2008 roku

  Uchwała Nr XXIII/114/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 25 listopada 2008 roku   w sprawie: kolejności inwestycji drogowych z udziałem środków “NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011” Na [...]

Uchwała XXIII/113/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 listopada 2008 roku

  U C H W A Ł A NR XXIII/113/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 listopada 2008 roku   w sprawie : uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów,           Na podst. art. [...]

Uchwała Nr XXIII/112/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 listopada 2008 roku

  U C H W A Ł A Nr XXIII/112/2008 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 25 listopada 2008 roku   w sprawie : określenia wysokości stawek w podatku od środków [...]

Uchwała Nr XXIII/111/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 listopada 2008 roku

U C H W A Ł A NR XXIII/111/2008 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 25 listopada 2008 roku   w sprawie; określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości         Na podst. art. 18 ust. 2 pkt [...]

Uchwała Nr XXIII/110/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 listopada 2008 roku

U C H W A Ł A NR XXIII/110/2008 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 25 listopada 2008 roku   w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka [...]

Uchwała Nr XXIII/109/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 listopada 2008 roku

  UCHWAŁA NR XXIII/109/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 listopada 2008 roku   w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2008.         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i [...]

Uchwała Nr XXII/108/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.10.2008 roku

Uchwała nr XXII/108/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 października 2008 roku w sprawie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2009.          Na podstawie art. 18 ust. 2 [...]

Uchwała Nr XXII/107/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.10.2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXII/107/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 października 2008 roku   w sprawie: nabycie nieruchomości gruntowych.         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia [...]

Uchwała Nr XXII/106/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.10.2008 r.

U C H W A Ł A Nr XXII/106/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka  dnia 20 października 2008 r.   w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych.         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z [...]

Uchwała Nr XXII/105/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.10.2008 roku

  Uchwała Nr XXII/105/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 października 2008 roku   w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 228/17, 228/18 i [...]

Uchwała Nr XXII/104/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.10.2008 r.

  Uchwała Nr XXII/104/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 października 2008 roku.   w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice (dz. nr [...]

Uchwała Nr XXII/103/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 października 2008 roku

UCHWAŁA NR XXII/103/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 20 października 2008 roku   w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2008.          Na podstawie art. 18 ust. 2 [...]

Uchwała Nr XXI/102/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 sierpnia 2008 roku

  Uchwała Nr XXI/102/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka (północna część wsi Mała Nieszawka). [...]

Uchwała Nr XXI/101/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 sierpnia 2008 roku

UCHWAŁA NR XXI/101/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Wielka Nieszawka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie jako członek [...]

Uchwała Nr XXI/100/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 sierpnia 2008 roku

UCHWAŁA NR XX/100/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2008.         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała Nr XX/99/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 czerwca 2008 roku

UCHWAŁA NR XX/99/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujących wójtowi gminy. Na [...]

Uchwała Nr XX/98/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 czerwca 2008 roku

) Uchwała Nr XX/98/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. “Centrum Sportu i Rekreacji w [...]

Uchwała Nr XX/97/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 czerwca 2008 roku

  UCHWAŁA Nr XX/97/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 czerwca 2008 roku   w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce.            [...]

Uchwała Nr XX/96/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 czerwca 2008 roku

  Uchwała Nr XX/96/2008 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 25 czerwca 2008 roku   w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Wielka Nieszawka przez podmioty nie [...]

Uchwała Nr XX/95/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 czerwca 2008 roku

  UCHWAŁA NR XX/95/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 25 czerwca 2008 roku   w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr XIX/94/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 kwietnia 2008 roku

Uchwała Nr XIX/94 /2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 kwietnia 2008 roku   w sprawie: wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy osady Maciejewo w gminie Wielka Nieszawka.         Na podstawie [...]

Uchwała Nr XIX/93/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 kwietnia 2008 roku

  Uchwała NrXIX/93/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 kwietnia 2008 roku   w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Cierpice, [...]

Uchwała Nr XIX/92/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 kwietnia 2008 roku

  Uchwała Nr XIX/92/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, działki o numerach: 334/6 i [...]

Uchwała Nr XIX/91/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 kwietnia 2008 roku

  Uchwała Nr XIX/91/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. “Budowa [...]

Uchwała Nr XIX/90/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 kwietnia 2008 roku

UCHWAŁA NR XIX/90/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 kwietnia 2008 roku   w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2008.          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 [...]

Uchwała Nr XIX/89/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 kwietnia 2008 roku

  UCHWAŁA NR XIX/89/2008 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 23 KWIETNIA 2008 ROKU w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy za 2007 rok.        Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 i art. 18a, ust. 3 ustawy z [...]

Uchwała Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku

Uchwała Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowych.        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

Uchwała Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku

Uchwała XVIII/87/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, działka nr [...]

Uchwała Nr XVIII/86/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku

Uchwała Nr XVIII/86/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, działka [...]

Uchwała Nr XVIII/85/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku

Uchwała Nr XVIII/85 /2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, [...]

Uchwała Nr XVIII/84/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku

  Uchwała Nr XVIII/84/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, [...]

Uchwała Nr XVIII/83/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku

  Uchwała Nr XVIII/83/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, [...]

Uchwała Nr XVIII/82/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku

Uchwała XVIII/82/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Mała Nieszawka, dz. nr [...]

Uchwała Nr XVIII/81/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 marca 2008 roku

Uchwała Nr XVIII/81/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Mała Nieszawka, okolica [...]

Uchwała Nr XVIII/80/2008

  Uchwała Nr XVIII/80/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Mała Nieszawka, [...]

Uchwała Nr XVIII/79/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku

  Uchwała XVIII/79/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Mała Nieszawka, [...]

Uchwała Nr XVIII/78/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku

  Uchwała XVIII/78/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawkaz dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Cierpice, wzdłuż [...]

Uchwała Nr XVIII/77/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku

Uchwała Nr XVIII/77/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Cierpice, okolica ulicy [...]

Uchwała Nr XVIII/76/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku

Uchwała Nr XVIII/76/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Cierpice, okolica ulicy [...]

Uchwała Nr XVIII/75/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 r.

Uchwała Nr XVIII/75 /2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Cierpice, teren [...]

Uchwała Nr XVIII/74/2008Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku

  Uchwała Nr XVIII/74/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14marca 2008 roku   w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wsie: [...]

Uchwała Nr XVIII/73/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 r.

Uchwała Nr XVIII/73/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku   w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowych.             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a [...]

Uchwała Nr XVIII/72/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku

  Uchwała Nr XVIII/72/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku   w sprawie: ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków.        Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z [...]

Uchwała Nr XVIII/71/2008 Raduy Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XVIII/71/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. [...]

Uchwała Nr XVIII/70/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku

  Uchwała Nr XVIII/70/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku   w sprawie: przystąpienia do programu “Moje Boisko Orlik – 2012”      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała Nr XVIII/69/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku

  Uchwała Nr XVIII/69/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2007 [...]

Uchwała Nr XVIII/68/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawkaz organizacjami pozarządowymi na rok 2008.

Uchwała Nr XVIII/68/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2008.          Na [...]

Uchwała Nr XVII/67/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2008 roku.

  Uchwała Nr XVII/67/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 31 stycznia 2008 roku sprawie zasad ustalania diet dla radnych oraz sołtysów. Na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o [...]

Uchwała Nr XVII/66/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2008 roku

  UCHWAŁA Nr XVII/66/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 [...]

Uchwała Nr XVII/65/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2008 roku

Uchwała Nr XVII/65/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2008 roku   w sprawie zagospodarowania pomieszczeń w Ośrodku Kultury.              Na podstawie art.18 [...]

Uchwała Nr XVII/64/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2008 roku.

  Uchwała Nr XVII/64/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2008 roku   w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Nieszawce .             Na [...]

Uchwała Nr XVII/63/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2008 roku.

Uchwała Nr XVII/63/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2008 roku   w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce            Na podstawie art. 18 [...]

metryczka