2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXVII/133/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 kwietnia 2009 roku

 

Uchwała Nr XXVII/133 /2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie: oświetlenia ulicznego.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z roku 2001 nr 142 poz. 1591, z roku 2002 nr 23 poz.220, nr 62 poz.558, nr 113 poz.984, nr 153 poz.1271, nr 214 poz.1806, z roku 2003 nr 80 poz.717, nr 162 poz.1568, z roku 2004 nr 102 poz.1055, nr 116 poz.1203, z roku 2005 nr 172 poz.1441, nr 175 poz.1457, z roku 2006 nr 17 poz.128, nr 181 poz.1337, z roku 2007 nr 48 poz.327,nr 138 poz.974, nr 173 poz.1218, z roku 2008 nr 180 poz.1111, z roku 2009 nr 223 poz.1458) uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z sytuacją ekonomiczną kraju, skutkującą zmniejszeniem dochodów budżetu gminy, przystąpić do czasowego wyłączania oświetlenia ulicznego, będącego własnością gminy Wielka Nieszawka, w okresie od 1 maja do 30 października b.r. w godzinach 23ºº÷4ºº w n/w ulicach:

1) Wielka Nieszawka, ulice: Piękna, Szkolna, Zielona,

2) Mała Nieszawka, ulice: Leśna, Topolowa,

3) Cierpice, ulice: Parkowa, Leśna, Sosnowa, Gniewkowska, Szkolna,

4) Brzoza, ulica Ciechocińska.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/133/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 kwietnia 2009 roku .

Czasowe wyłączanie oświetlenia ulicznego podyktowane jest koniecznością zmniejszenia kosztów.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (2 kwietnia 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (3 kwietnia 2009, 08:30:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 527