Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2009 roku

STANOWISKO 1/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2009 roku

 

w sprawie zasad uczestnictwa w koloniach organizowanych przez Gminę Wielka Nieszawka.

1. Uczestnikami kolonii mogą być wyłącznie uczniowie zameldowani na pobyt stały i czasowy na terenie gminy Wielka Nieszawka.

2. Kryterium odpłatności za kolonie będzie określone tylko wg udokumentowanej dochodowości, wynikające z zarządzenia wójta.

3. Uczestnik kolonii będący uczniem szkoły na terenie gminy Wielka Nieszawka posiadający zameldowanie na pobyt czasowy płaci pełna kwotę.

4. Korzystanie z telefonów komórkowych przez uczestników kolonii odbywać się będzie zgodnie z regulaminem kolonii.

5. Proponuje się ograniczyć wysokość “kieszonkowego” uczestnika kolonii do 300 złotych.

6. Rodzic wraz z kartą zgłoszenia zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem kolonii i jego podpisanie.

7. Zobowiązuje się dyrektorów szkół na terenie gminy do rzetelnego zapoznania się z treścią kart kwalifikacyjnych uczestników kolonii, w szczególności dotyczącą stanu zdrowia uczestnika.

8. Za naganne zachowanie uczestnika kolonii może nastąpić wydalenie na koszt własny uczestnika, bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (20 marca 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (24 marca 2009, 08:55:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 810