Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- budowa warsztatu stolarskiego w Wielkiej Nieszawce

 

OŚS 7624-5/10                                                     Wielka Nieszawka, 31 grudnia 2010r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wielka Nieszawka

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

zgodnie z art. 85 ust. ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227) Wójt Gminy Wielka Nieszawka

zawiadamia

że w dniu 31 grudnia 2010 r. na wniosek Pana Edwarda Bartosiewicza, zam. ul. Antczaka 26d/4, 87-100 Toruń została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak OŚS 7624—5/10, polegającego na “Budowie warsztatu stolarskiego na działce nr 363/20 w Wielkiej Nieszawce”,

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15, wtorek 8-16- w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Wielka Nieszawka w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia.

                                                                             

 

                                                                               Wójt Gminy Wielka Nieszawka

                                                                            /-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt (31 grudnia 2010)
Opublikował: Bartosz Szambelan (3 stycznia 2011, 09:40:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 509