2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka

                                                                   Wielka Nieszawka, dn. 22 lutego 2011 roku
 
 
ZAPROSZENIE
 
                                      
Zapraszam na V sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 3 marca 2011 roku (czwartek) o godzinie 15:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 
Porządek obrad:
 
1.  Otwarcie posiedzenia:
     - stwierdzenie quorum,
     - przyjęcie porządku obrad,
     - prezentacja przedstawiciela spółki Gdańsk Transport Company, koncesjonariusza
       autostrady A1, dotycząca stanu realizacji kolejnych etapów inwestycji.
2.  Przyjęcie protokołu z IV sesji, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2011 roku.
3.  Sprawozdanie z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
     publicznego.
4.  Sprawozdanie z działalności za 2010 rok:
      - Gminnego Centrum Informacji,
      - Gminnej Biblioteki Publicznej,
      - Ośrodka Kultury.

Przerwa

5.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
     a) dalszej dzierżawy nieruchomości rolnej,
     b) nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice
         (dz. nr 91/3, 91/9, 92/3),
     c) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
         zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
         zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
         i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wielka Nieszawka,
     d) utworzenia przez Gminę Wielka Nieszawka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
         pod firmą: „Centrum Sportu i Rekreacji Olender spółka z ograniczoną
         odpowiedzialnością”.

Przerwa

6.   Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady za 2010 rok:
      a) Komisji Rewizyjnej,
      b) Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji,
      c) Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury  i Sportu,
      d) Komisji Statutowo-Regulaminowej.     
  7.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
  8.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
  9.  Interpelacje i wolne wnioski.
10.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (23 lutego 2011)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (23 lutego 2011, 08:21:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 491