2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 31 marca 2011 r. o godz. 15:00

Wielka Nieszawka, dn. 21 marca 2011 r.


ZAPROSZENIE
 
   
Zapraszam na VI sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 31 marca 2011 roku (czwartek) o godzinie 15:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 
Porządek obrad:
 
1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z V sesji, która odbyła się w dniu 3 marca 2011 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
     a) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku,
     b) oświetlenia ulicznego,
     c) ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków,
     d) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
     e) ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy na lata 2011-2015,
     f) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2010,
     g) określenia szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.
 
  Przerwa
   
4.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
5.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
6.  Interpelacje i wolne wnioski.
7.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (23 marca 2011)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (23 marca 2011, 08:34:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 440