2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy


Wielka Nieszawka, dn.21 czerwca 2011 roku
 
                                                                                    
                                                           
 OGŁOSZENIE                       
 
            Zapraszam na VIII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 29 czerwca 2011 roku  o godzinie 15:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z VII sesji, która odbyła się w dniu 18 maja 2011 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
     a) wyrażenia zgody na wykoszenie traw na użytkach ekologicznych, znajdujących się w kompetencji Rady Gminy Wielka Nieszawka,
     b) zmiany budżetu gminy na rok 2011,
     c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce.
4. Informacja dotycząca funkcjonowania Referatu Technicznego w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce w 2010 r.     
    
Przerwa
 
 
5.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
6.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7.  Interpelacje i wolne wnioski.
8.  Zakończenie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski
 

metryczka


Wytworzył: wójt gminy (21 czerwca 2011)
Opublikował: Jacek Mularz (21 czerwca 2011, 15:49:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 349