2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 25 sierpnia 2011 r. o godz. 15:00


Wielka Nieszawka, dn. 16 sierpnia 2011 r.

OGŁOSZENIE 


Zapraszam na IX sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 25 sierpnia 2011 roku (czwartek) o godzinie 15:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z VIII sesji, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2011 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
     a) zamiany nieruchomości gruntowych,
     b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulicy Sosnowej w Cierpicach i drogi Cierpice - Gniewkowo),
     c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulicy Ogrodowej w Cierpicach),
     d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulic Szkolnej i Leśnej w Cierpicach i Małej Nieszawce),
     e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (ulica Kolorowa w Małej Nieszawce),
     f) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (drogi od ulicy Leśnej do „Starego Nadleśnictwa” oraz „Zakątka Leśnego” w kierunku północno-wschodnim w Cierpicach),
     g) nabycia nieruchomości,
 
Przerwa
 
     h) darowizny nieruchomości gruntowej,
     i) darowizny nieruchomości gruntowej,
     j) powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników,
     k) utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce,
     l) zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
     m) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2011.
4. Informacja Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce z przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2011 roku.       
 
Przerwa
 
5.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
6.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7.  Interpelacje i wolne wnioski.
8.  Zakończenie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy Wielka Nieszawka

(-) Ireneusz Śmiechowski
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (16 sierpnia 2011)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (17 sierpnia 2011, 11:41:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 380