2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 6.10.2011 r. o godz. 15:00

Wielka Nieszawka, dn. 29 września 2011 roku


OGŁOSZENIE


Zapraszam na X sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 6 października 2011 roku (czwartek) o godzinie 15:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z IX sesji, która odbyła się w dniu 25 sierpnia 2011 roku.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach cywilnych w kadencji 2012-2015,
b) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Toruniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich w kadencji 2012-2015,
c) nabycia nieruchomości,
d) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Wielka Nieszawka, wzdłuż ulicy Pogodnej),
e) zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Przerwa

4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2010:
a) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (dot. Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy),
b) Wójta Gminy (dot. pracowników samorządowych),
c) Przewodniczącego Rady Gminy (dot. radnych).
5. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7. Interpelacje i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 września 2011)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (29 września 2011, 13:48:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 366