2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 26 października 2011 r. o godz. 15:00

                                                                                    Wielka Nieszawka, dn. 20 października 2011 r.

OGŁOSZENIE


Zapraszam na XI sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 26 października 2011 roku (środa) o godzinie 15:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z X sesji, która odbyła się w dniu 6 października 2011 roku.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Wielka Nieszawka za rok szkolny 2010/2011.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za rok 2010.

Przerwa

5. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7. Interpelacje i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (20 października 2011)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (20 października 2011, 10:38:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 289