2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 21 listopada 2011 r. o godz. 14:00

Wielka Nieszawka, dn. 14 listopada 2011 roku


OGŁOSZENIE

Zapraszam na XII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 21 listopada 2011 roku (poniedziałek) o godzinie 14:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad.
2. Wręczenie Odznaczeń Państwowych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Przerwa

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji, która odbyła się w dniu 26 października 2011 roku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej,
b) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
w 2012 r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka,
e) określenia wysokości stawek od podatku od środków transportowych.
5. Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie podatku leśnego.

Przerwa

6. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
8. Interpelacje i wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ireneusz Śmiechowski


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (14 listopada 2011)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (14 listopada 2011, 13:22:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 367