Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

                                                             Wielka Nieszawka,  4 luty 2011  roku
       
                                                         ZAWIADOMIENIE

Z a w i a d a m i a m, że w dniu 8 lutego 2011 roku o  godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 
 
Porządek posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia.  
2. Spotkanie z Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej i zapoznanie się z planem pracy GBP na 2011 rok.
 
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
 
Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
(-)  Agnieszka Bajdak
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (8 lutego 2011)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (8 lutego 2011, 08:32:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 399