Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w dn. 24 marca 2011 r. o godz. 8:00

Wielka Nieszawka, dn. 21 marca 2011 r.

ZAWIADOMIENIE          

Zawiadamiam,  że  w  dniu   24 marca  2011  roku  o godz. 8:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce odbędzie się  posiedzenie Komisji Zagospodarowania  Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji.
 
 
Porządek posiedzenia:
   
1.  Otwarcie posiedzenia.
 
2.  Kontrola inwestycji gminnych realizowanych w roku 2010.
 
3.  Kontrola placów zabaw dla dzieci w zakresie sprawności znajdujących się na nich urządzeń i zagospodarowania terenu.
 
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
 
         
Przewodniczący
Komisji Zagospodarowania  Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Inwestycji
 
(-)   Bogdan Falkowski 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (21 marca 2011)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (21 marca 2011, 13:54:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 351