Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dn. 28 kwietnia 2011 r. o godz. 14:00

Wielka Nieszawka, dn. 22 kwietnia 2011 r.


Z a w i a d a m i a m, że w dniu 28 kwietnia 2011 roku o  godz. 14:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 
 
Porządek posiedzenia:
 
1.   Otwarcie posiedzenia.
 
2.    Opiniowanie sprawozdania Wójta z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
 
3.    Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy, sprawozdaniem finansowym  oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 


   
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
Przewodnicząca
Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu
 
(-)  Agnieszka Bajdak

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (22 kwietnia 2011)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (26 kwietnia 2011, 08:43:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 304