Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dn. 27 stycznia 2012 r. o godz. 18:00

                                                            Wielka Nieszawka,  dn. 25 stycznia 2012  roku
      

                                                 
            Z a w i a d a m i a m, że w dniu 27 stycznia 2012 roku o  godz. 18:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.


Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Opiniowanie materiałów na sesję:

- sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki alkoholowej za 2011 rok,
- sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii za 2011 rok,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.                                                                                                                  Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu

(-)  Agnieszka Bajdak

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (25 stycznia 2012)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (25 stycznia 2012, 13:23:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 293