Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w dn. 27 marca 2012 r. o godz. 9:00

Wielka Nieszawka, dn. 20 marca 2012 rokuZ a w i a d a m i a m, że w dniu 27 marca 2012 roku o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wielka Nieszawka odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ocena stanu placów zabaw dla dzieci w zakresie sprawności znajdujących się na nich urządzeń i zagospodarowania terenu na podstawie przeglądu na gruncie.

3. Ocena potrzeb w zakresie remontów dróg na terenie Gminy po okresie zimowym, w tym urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych oraz sprawności hydrantów na podstawie przeglądu w terenie.Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Przewodniczący
Komisji Zagospodarowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Inwestycji

                                                                                                       (-) Bogdan Falkowski
metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (20 marca 2012)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (20 marca 2012, 15:41:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299