Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dn. 2.04.2012 r. o godz. 16:00

Wielka Nieszawka,  dn. 30 marca 2012  roku
      

                                                 
Z a w i a d a m i a m, że w dniu 2 kwietnia 2012 roku o  godz. 16:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.


Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przygotowanie "Wampiriady" w Cierpicach.Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.                                                                                                                  Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu

(-)  Agnieszka Bajdak

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (30 marca 2012)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (2 kwietnia 2012, 07:07:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 283