Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dn. 24 kwietnia 2013 r. o godz. 13:00

Wielka Nieszawka, dn. 22 kwietnia 2013 r.


Z a w i a d a m i a m, że w dniu 24  kwietnia 2013 roku  o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 
 
Porządek posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia.
 
2.  Opiniowanie materiałów na sesję.

 


   
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
Przewodnicząca
Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu
 
(-)  Agnieszka Bajdak

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (22 kwietnia 2013)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (23 kwietnia 2013, 12:25:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 223