Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowo-Regulaminowej w dn. 21 maja 2013 r. o godz. 11:00

Wielka Nieszawka, dn. 15 maja 2013 r.

Z a w i a d a m i a m,  że w dniu  21  maja  2013 roku  o godz. 11:00  w Ośrodku Kultury  w Małej  Nieszawce  odbędzie się  posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej.
 
 
Porządek posiedzenia:
 
 
1.  Otwarcie posiedzenia.
 
2.  Opiniowanie sprawozdania Wójta z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
 
3.  Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy, sprawozdaniem finansowym  oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
                                                                                                                         
 
Przewodnicząca
Komisji Statutowo–Regulaminowej
(-) Brygida Czapiewska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (15 maja 2013)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (16 maja 2013, 10:46:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 204