Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w dn. 9 lipca 2013 r. o godz. 14:00

Wielka Nieszawka, dn. 5 lipca 2013 roku

Z a w i a d a m i a m,  że  w  dniu  9 lipca 2013  roku  o godz. 14:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania  Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji.


Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ocena efektywności pracy Urzędu Gminy w zakresie utrzymania infrastruktury gminnej (wodociągi, kanalizacja, drogi, zabezpieczenia przeciwpowodziowe Gminy itp.) w roku 2012 na podstawie własnego rozeznania oraz sygnałów od mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka.

3. Opiniowanie materiałów na sesję.

Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Przewodniczący
Komisji Zagospodarowania  Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Inwestycji

(-)   Bogdan Falkowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (5 lipca 2013)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (5 lipca 2013, 13:54:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 223