Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji rewizyjnej w dn. 10 grudnia 2013 r. o godz. 14:00

Wielka Nieszawka, dn. 02 grudnia 2013 roku

Z a w i a d a m i a m,  że  w  dniu  10 grudnia 2013  roku  o godz. 14:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia.

2. Opracowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
 
(-)   Małgorzata Kopańska-Mizeria

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (2 grudnia 2013)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (2 grudnia 2013, 10:37:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186