Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowo-Regulaminowej w dn. 11 maja 2015 r. o godz. 13:00

Wielka Nieszawka, dn. 8 maja 2015 r.
                                                                                         
Z a w i a d a m i a m, że w dniu 11 maja 2015 roku o godz. 13:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej.

  Porządek posiedzenia:
 
 
1.  Otwarcie posiedzenia.
 
2.  Opiniowanie sprawozdania Wójta z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
 
3.  Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy, sprawozdaniem finansowym  oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu.
   
 
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
                                                                                                                         
 
Przewodnicząca
Komisji Statutowo-Regulaminowej
(-) Agnieszka Wrzesińska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (8 maja 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (8 maja 2015, 11:58:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129