Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dn. 23 maja 2015 r. o godz. 11:00

Wielka Nieszawka, dn. 20 maja 2015 r.
                                                                                         
Z a w i a d a m i a m, że w dniu 23 maja 2015 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 
 
Porządek posiedzenia:
 
1.      Otwarcie posiedzenia.
 
2.     Opiniowanie materiałów na sesję.
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
 
Przewodnicząca
Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu

(-) Aniela Grela

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (20 maja 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (22 maja 2015, 08:00:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126