Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowo-Regulaminowej w dn. 18 marca 2016 r. o godz. 8:30

Wielka Nieszawka, dn. 15 marca 2016 r.
                                                                                         
Z a w i a d a m i a m, że w dniu 18 marca 2016 roku o godz. 8:30 w Ośrodku Kultury w Małej  Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej.

  Porządek posiedzenia:
 
 
1.  Otwarcie posiedzenia.
 
2.  Opiniowanie materiałów na sesję.


   
 
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
                                                                                                                         
 
Przewodnicząca
Komisji Statutowo-Regulaminowej
(-) Agnieszka Wrzesińska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (15 marca 2016)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (16 marca 2016, 10:24:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 83