Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dn. 13 września 2016 r. o godz. 11:00

Wielka Nieszawka, dn. 9 września 2016 r.
                                                                                         
Z a w i a d a m i a m, że w dniu 13 września 2016 roku o godz. 11:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

  Porządek posiedzenia:
 
 
1.  Otwarcie posiedzenia.
 
2.  Opiniowanie materiałów na sesję.   
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
Przewodnicząca
Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu
(-) Aniela Grela

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (9 września 2016)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (9 września 2016, 13:44:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75