Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w dn. 27 marca 2017 r.o godz. 13:00

Wielka Nieszawka, dn. 23 marca 2017  roku
 
 

Z a w i a d a m i a m, że w dniu 27 marca 2017 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji. 
 
 
  Porządek posiedzenia: 
  
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ocena realizacji inwestycji gminnych z roku 2016 na podstawie sprawozdania Referatu Inwestycji.
3. Informacja o realizacji zamówień publicznych w 2016 r. (ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargach) dotyczących działania komisji. 
4. Wstępne opiniowanie wniosków o zmianę mpzp.
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
 
         
                                                                                                       Przewodnicząca
                                                         Komisji Zagospodarowania  Przestrzennego,
                                                                                        Ochrony Środowiska i Inwestycji
 
                                                                                        (-)   Małgorzata Wieczerzak-Małysz 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (23 marca 2017)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (23 marca 2017, 09:00:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73