Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dn. 28 marca 2017 r. o godz. 8:00

                                                               Wielka Nieszawka, dn. 23 marca 2017  roku
 
                                                                                                          
 
   
Z a w i a d a m i a m,  że w dniu 28 marca 2017 r.  o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
 
 
Porządek posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Realizacja uchwał Rady Gminy za 2016 rok.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2016 rok.
4. Opiniowanie materiałów na sesję.
 
   
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
                                                                                                              Przewodnicząca
                                                                                                          Komisji Rewizyjnej
 
                                                                                           (-)   Małgorzata Kopańska-Mizeria

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (23 marca 2017)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (23 marca 2017, 09:38:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75