Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w dn. 6 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00

Wielka Nieszawka, dn. 4 kwietnia 2017  roku
 
 

Z a w i a d a m i a m, że w dniu 6 kwietnia 2017 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji. 
 
 
  Porządek posiedzenia: 
  
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie wniosków mieszkańców gminy o zmianę w plamach zagospodarowania przestrzennego.
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
 
         
                                                                                                       Przewodnicząca
                                                         Komisji Zagospodarowania  Przestrzennego,
                                                                                        Ochrony Środowiska i Inwestycji
 
                                                                                        (-)   Małgorzata Wieczerzak-Małysz 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (5 kwietnia 2017)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (5 kwietnia 2017, 08:42:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68