Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dn. 30 maja 2017 r. o godz. 13:00

Wielka Nieszawka, dn. 24 maja 2017 r.
                                                                                         
Z a w i a d a m i a m, że w dniu 30 maja 2017 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

  Porządek posiedzenia:
   
1.  Otwarcie posiedzenia.
2.  Opiniowanie materiałów na sesję.

 
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
Przewodnicząca
Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu
(-) Aniela Grela

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 maja 2017)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (25 maja 2017, 13:33:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72