Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu w dn. 25 czerwca 2018 r. o godz. 9:00

Wielka Nieszawka, dn. 21 czerwca 2018 r.
                                                                                         
Z a w i a d a m i a m, że w dniu 25 czerwca 2018 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

 
  Porządek posiedzenia: 
  
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie materiałów na sesję.


 
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
Przewodnicząca
Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu
(-) Aniela Grela
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (21 czerwca 2018)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (22 czerwca 2018, 07:38:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66