Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowo-Regulaminowej w dn. 27 czerwca 2018 r. o godz. 8:30

Wielka Nieszawka, dn. 25 czerwca 2018 r.
                                                                                         
Z a w i a d a m i a m, że w dniu 27 czerwca  2018 roku o godz. 8:30 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej.

  Porządek posiedzenia: 
  
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie zmian do statutu gminy.

   
 
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
                                                                                                                         
 
Przewodnicząca
Komisji Statutowo-Regulaminowej
(-) Agnieszka Wrzesińska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (25 czerwca 2018)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (27 czerwca 2018, 07:21:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 51