Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dn. 10 grudnia 2018 r. o godz. 13:30

Wielka Nieszawka, dn. 6 grudnia 2018 roku

Z a w i a d a m i a m,  że w dniu  10 grudnia 2018 r. o godz. 13:30 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 
   
Porządek posiedzenia:
 
 
1.  Otwarcie posiedzenia.
2.  Opiniowanie materiałów na sesję.
   
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
Przewodnicząca Komisji
Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
(-) Alina Sobecka

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (6 grudnia 2018)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (6 grudnia 2018, 13:53:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52