Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego , Ochrony Środowiska i Inwestycji w dn. 21 stycznia 2019 o godz. 8:00

Wielka Nieszawka, dn. 17 stycznia 2019 roku

Z a w i a d a m i a m,  że w dniu  21 stycznia 2019 r. o godz. 08:00 w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji. 
  
    
Porządek posiedzenia: 
  
  
1.  Otwarcie posiedzenia. 
2.  Przygotowanie planu realizacji inwestycji na 2019 rok.
3.  Rozpatrzenie wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    
  
  
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 
  
  
Przewodnicząca Komisji
Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji
(-) Jadwiga Szczygielska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (17 stycznia 2019)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (17 stycznia 2019, 11:25:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56