Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dn. 25 stycznia 2019 r. o godz. 10:00

Wielka Nieszawka, dn. 23 grudnia 2018 roku

Z a w i a d a m i a m,  że w dniu  25 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. 
  
    
Porządek posiedzenia: 
  
  
1.  Otwarcie posiedzenia. 
2.  Opiniowanie materiałów na sesję. 
    
  
  
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 
  
  
Przewodnicząca Komisji
Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
(-) Alina Sobecka

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (23 stycznia 2019)
Opublikował: Beata Borzęcka (23 stycznia 2019, 08:28:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 47