Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dn. 23 kwietnia 2019 r. o godz, 09:00

Wielka Nieszawka, dn. 15 kwietnia 2019 r.

Z a w i a d a m i a m,  że w dniu  23 kwietnia 2019 r. o godz. 09:00 w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 
   
Porządek posiedzenia:
 
 
1.  Otwarcie posiedzenia.
2.  Opiniowanie materiałów na sesję.
   
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
Przewodnicząca Komisji
Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
(-) Alina Sobecka

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (15 kwietnia 2019)
Opublikował: Beata Borzęcka (15 kwietnia 2019, 13:45:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40