Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dn. 09 maja 2019 r. o godz. 08:00

Wielka Nieszawka, dn. 06 maja 2019 r.

Z a w i a d a m i a m,  że w dniu  09 maja 2019 r. o godz. 08:00 w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 
   
Porządek posiedzenia:
 
 
1.  Otwarcie posiedzenia.
2.  Opiniowanie sprawozdania Wójta z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
3.  Zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy i sprawozdaniem finansowym.   
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
Przewodnicząca Komisji
Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
(-) Alina Sobecka

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (6 maja 2019)
Opublikował: Beata Borzęcka (6 maja 2019, 07:17:32)

Ostatnia zmiana: Beata Borzęcka (7 maja 2019, 11:46:41)
Zmieniono: zmiana godziny

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 75